Nike Air Max
Nike Air Max Price In Usa,Air Max 2014 TürkiyeAMAÇ: Yüz sağlıklı birey yer aldı: Air Max 2014 Türkiye Bu çalışmanın amacı (262 kare / sn) Yöntem I hızlı bir video pupillometri cihazı kullanılarak, normal bireylerde öğrenci ışık refleksi çeşitli parametrelerin ölçümü için bir veri tabanı sağlamak olduğu Çalışma 44,31 +/- 18.11 yaş. 18-50 yaşları (grup 1), ve yaş 51-81 yıl (grup 2): Etüde katılan kişiler yaşa göre iki (2) grupta ayrıldı. Tüm denekler 09.00 ve 15.00 ve tekrar test sınavı 24 ​​saat sonra tam olarak tekrarlandı arasında incelenmiştir. Tüm değişkenler tatmin edici test-tekrar test güvenilirliği gösterdi (. Pearson test-tekrar test Maksimum Daralma (T3 Zaman dışındaki tüm parametreler için 0 70 üzerinde Nike Air Max Price In Usa değerleri gösterdi 0,62) ve Kurtarma (R:% 0.57)) SONUÇLAR:. Öğrenci reaksiyon Gecikme için Işık (Ti) Yaş etkilenmedi. Baseline Öğrenci Radius (RI) karanlık adaptasyonu 2 dk yaşlı grup p \u0026 lt istatistiksel küçüktü sonra; 0.001; Tüm parametreler korelasyon için istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdi çalışıldı zaman grup 1. karşılaştırıldığında, Maksimum Daralma Hız (VCmax), Maksimum Daralma Acceleration (ACmax) ve Genlik (AMP) yaşlı grupta (0.001 p lt) anlamlı olarak daha küçük olduğu Yaş ile ilgili R1, R2, VCmax, ACmax ve AMP. Yaş kısmi korelasyon kullanımı yoluyla dikkate alınmıştır Ancak zaman, R1, R2 ve AMP arasındaki ilişki değişmeden kalmıştır, ama R1 ve VCmax ve ACmax arasındaki ilişkiler önemli ölçüde -0,21 -0,39 kadar düşürüldü ve -0,45 -0,09 den kadar sırasıyla Ri ve VCmax ve ACmax arasında gözlenen ilişki esas subjects.CONCLUSION Çağı bağlı olduğunu belirten: sonuçlar, yaş etkiler Baseline Öğrenci Boyut, Maksimum Daralma Hız (VCmax) ve Acceleration (ACmax), ve Gecikme ise ışık refleksi değişmeden kalır.

 

 

         
           

         
         

 

 

 

 

 

Nike Air Max 2013 Red,Nike Air Max 90 Bayan
Nike Air Max 1,Air Max 2014 Özellikleri
Nike Air Max Fiyatı,Nike Air Max Price Us
Nike Air Max 90 Essential,Air Max Thea Nike
Nike Air Max 2013 Türkiye,Air Yeezy 2
Nike Air Max 2014 Fiyat,Nike Air Force One Mid